In Nederland neemt het aantal langdurig zieken als gevolg van neurologische aandoeningen toe. Deze -meestal oudere- patiënten krijgen daarbij ook nog slikproblemen, spreekstoornissen of verminderd taalbegrip.
 
Nederland neemt het aantal langdurig zieken als gevolg van neurologische aandoeningen toe. Deze -meestal oudere- patiënten krijgen daarbij ook nog slikproblemen, spreekstoornissen of verminderd taalbegrip. Duizenden Nederlanders krijgen door hun werk  ernstige stemproblemen. Een van hen is  kinderboekenschrijfster Martine Letterie. Door de vele lezingen krijgt ze steeds  vaker last van stemproblemen. Soms is ze lange tijd schor en hees.
 
Britt heeft het Angelman-syndroom. Zij heeft een vertraagde motorische ontwikkeling en kan niet of nauwelijks praten. Omdat  er ook slikproblemen zijn begeleidt de logopedist de moeder bij de voeding.
 
Zo’n 160 duizend kinderen gaan ieder jaar met ernstige taalproblemen naar de logopedist. Renzo (3 jaar) kan nog  nauwelijks praten. Hij is doorverwezen naar een speciaal getrainde Hanen-logopedist.