logo_nvlf.jpg

Stemstoornissen

“Stem” is het geluid dat wij voortbrengen met onze stembanden. Bij de beoordeling van de stemklank spelen helderheid en melodie een rol.
Een stem kan prettig zijn om naar te luisteren ,maar ook vervelend of vermoeiend. Hierbij kan de stem ook nog geknepen en monotoon klinken.

Iedereen is wel eens hees of schor na een verkoudheid. Dit gaat meestal na een paar weken weer weg.

Als de heesheid blijft,  kan dat een andere oorzaak hebben. De K.N.O.-arts kan beoordelen of er iets met de stembanden aan de hand is. Er kunnen  bijvoorbeeld stembandknobbeltjes, een poliep, een cyste of vocht in de stembanden zitten. Het kan ook zijn dat iemand zijn stem verkeerd gebruikt en dat dat  de oorzaak voor de heesheid is.

Wat doet de logopedist?

Een hese stem kan gunstig beïnvloed worden door een goede lichaamshouding, ademing en
adem-stemkoppeling. De logopedist kan verschillende technieken aanleren of bestaande technieken verbeteren. Daarbij wordt toegewerkt naar een evenwichtige manier van stemgeving; resonantie (de draagkracht van de stem) en articulatie (duidelijke uitspraak) spelen hierbij ook een rol. Bij de logopedische therapie nemen stemhygiënische adviezen, zoals bijvoorbeeld het afleren van veelvuldig kuchen of keelschrapen, een belangrijke plaats in.
Bij kinderen is het afleren van stembelastende gewoontes als veel schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen een belangrijk behandeldoel.

Niet altijd is het verkrijgen van een heldere stem het uiteindelijke doel van de logopedische behandeling. Dit is niet altijd haalbaar, met name wanneer er blijvende afwijkingen of beperkingen bij het stemapparaat zijn. Dan staat het op een economische manier leren spreken voorop, waarbij klachten als vermoeidheid na het spreken en een geïrriteerde keel verminderen of verdwijnen.

Logopedische therapie kan gecombineerd worden met een stemchirurgische behandeling; hierbij wordt bij voorkeur zowel vóór als na de operatie logopedisch behandeld.

 

 

www.kno.nl/voorlichting/stem-volwassenen.php