logo_nvlf.jpg

 Afwijkende mondgewoonten


Door tandartsen en orthodontisten worden regelmatig cliënten doorgestuurd i.v.m. afwijkende mondgewoonten, waardoor een blijvend resultaat van orthodontische behandeling wordt belemmerd.

 

Binnen de logopedische behandeling wordt dan myofunktionele therapie gegeven, dit is een oefentherapie, die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in de mond.

Wanneer myofunctionele therapie? 

Er kan sprake zijn van een verkeerd evenwicht van de mond- en aangezichtsspieren of van een verkeerd slikpatroon indien er sprake is van een of meer van onderstaande verschijnselen:
- mondademen
- verkeerde stand van tanden/kiezen of kaken
- indien na orthodontische of kaakcorrigerende behandelingen de verholpen afwijking weer
  (gedeeltelijk) terugkomt
- duimzuigen, vingerzuigen, speenzuigen etc.
- slappe lipspanning
- smal en hoog verhemelte
- bij spraakmoeilijkheden (lispelen, slissen)
- moeilijkheden met eten of slikken
- verkeerde tongpositie in rust
- kaakgewrichtsklachten
- bij duidelijke problemen met het op zijn plaats blijven zitten van een perfect vervaardigde
  gebitsprothese

Spierdrukmetingen kunnen uitwijzen of er inderdaad sprake is van een verkeerde balans tussen de spieren. Andere metingen zullen zichtbaar kunnen maken of de tong een verkeerde positie in mond inneemt.

Onderstaande factoren spelen een rol bij het bepalen van het moment van starten met oro-myofunctionele therapie (OMFT):
- leeftijd
- motivatie
- ernst van de tandheelkundige afwijking
- ernst van de logopedische afwijking

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet na de anamnese onderzoek en stelt een diagnose. Binnen de logopedische behandeling wordt een oefenprogramma gevolgd dat totaal op de cliënt is afgestemd.